Requires Flash10

The Prince's Adventure

The Prince's Adventure
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
1992 Nintendo

Download Link